Jalkal

Contact Us
SRNO Zone Name Post Mobile No
1 Head Office श्री संजय कुमार महाप्रबन्धक 9235553815
2 ZONE-3 श्री के०पी० सिंह प्रा० अधीशाषी अभियन्ता 9235553826
3 ZONE-5 अरुणेन्द्र कुमार राजपूत अधिशासी अभियंता 9235553817
4 Head Office श्री रामबाबू राजपूत सचिव 9235553816
5 ZONE-3 शशि कुमार गुप्ता सहायक अभियंता 9235553843
6 ZONE-1 श्री कुमार गौरव अधिशासी अभियन्ता 9235553839
7 ZONE-1 श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा अवर अभियन्ता 9235553847
8 ZONE-2 कु० निशा गुप्ता अवर अभियन्ता 7565004610
9 ZONE-1 श्री बृज मोहन अवर अभियन्ता 9235553836
10 ZONE-2 श्री कामख्या प्रसाद आनन्द अधिशासी अभियन्ता 9235553818
11 ZONE-2 श्री जीतेन्द्र शर्मा अवर अभियन्ता 9235553833
12 ZONE-2 श्री जय कुमार अवर अभियन्ता 9235553866
13 ZONE-3 श्री चन्द्र पाल अवर अभियन्ता 9235553844
14 ZONE-3 श्री अजीत यादव अवर अभियन्ता 9235553837
15 ZONE-3 श्री राकेश कुमार अवर अभियन्ता 9235553813
16 ZONE-4 श्रीराजीव भटनागर अधिशासी अभियन्ता 9235553821
17 ZONE-4 श्री सुशील कुुमार अवर अभियन्ता 7565004601
18 ZONE-4 श्री रफिउल्लाह अवर अभियन्ता 9235553823
19 ZONE-5 श्री राजकुमार अवर अभियन्ता 7565004609
20 ZONE-5 श्री अश्वनी कुमार यादव अवर अभियन्ता 9235553863
21 ZONE-5 कु० बिना बिष्ट अवर अभियन्ता 9235553875
22 ZONE-5 श्री अनिल कुमार अवर अभियन्ता 9235553874
23 ZONE-6 श्री रामबाबू राजपूत अधिशासी अभियन्ता 9235553816
24 ZONE-6 श्री रवि कान्त सिंह अवर अभियन्ता 9235553883
25 ZONE-6 श्री विनोद कुमार रावत अवर अभियन्ता 9235553857
26 Head Quarter कु0 पूनम गुुप्ता अवर अभियन्ता 7565004603
27 Head Office - महाप्रबन्धक कार्यालय फोन/फैक्स 0512-2548213
28 Head Office - कैम्प कार्यालय महाप्रबन्धक फोन/फैक्स 0512-2544613
29 Head Office - सचिव कार्यालय फोन/फैक्स 0512-2554072
30 ZONE-1 - कार्यालय फोन/फैक्स 0512-2330729
31 ZONE-2 - कार्यालय जाजमऊ 0512-2400236
32 ZONE-2 - कार्यालय किदवई नगर फोन/फैक्स 0512-2601660
33 ZONE-3 - कार्यालय फोन/फैक्स 0512-2611118
34 Head Office - कन्ट्रोल रूम नम्बर 0512-2549018 , 9235553831


Jalkal