Jalkal

Contact Us
SRNO Zone Name Post Mobile No
1 Head Office श्री संजय कुमार महाप्रबन्धक 9235553815
2 ZONE-5 श्री अरुणेन्द्र कुमार राजपूत अधिशासी अभियंता 9235553817
3 Head Quarter श्री राम बाबू राजपूत अधिशासी अभियन्ता 9235553816
4 ZONE-4 श्री शशि कुमार गुप्ता सहायक अभियंता 9235553843
5 Head Office श्री राम बाबू राजपूत सचिव 9235553816
6 Head Quarter श्री रवि कान्त सिंह अवर अभियन्ता 9235553883
7 ZONE-1 श्री कुमार गौरव अधिशासी अभियन्ता 9235553839
8 ZONE-3 श्री कृष्ण पाल सिंह प्रभारी अधिशासी अभियंता 9235553826
9 ZONE-1 श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा अवर अभियन्ता 9235553847
10 ZONE-2 कु० निशा गुप्ता अवर अभियन्ता 7565004610
11 ZONE-1 श्री बृज मोहन अवर अभियन्ता 9235553836
12 ZONE-2 श्री कामख्या प्रसाद आनन्द अधिशासी अभियन्ता 9235553818
13 ZONE-2 श्री जीतेन्द्र शर्मा अवर अभियन्ता 9235553833
14 ZONE-2 श्री जय कुमार अवर अभियन्ता 9235553866
15 ZONE-6 श्री चन्द्र पाल अवर अभियन्ता 9235553844
16 ZONE-3 श्री अजीत यादव अवर अभियन्ता 9235553837
17 ZONE-3 श्री राकेश कुमार अवर अभियन्ता 9235553813
18 ZONE-4 श्री राजीव भटनागर अधिशासी अभियन्ता 9235553821
19 ZONE-4 श्री सुशील कुुमार अवर अभियन्ता 7565004601
20 ZONE-5 श्री राजकुमार अवर अभियन्ता 7565004609
21 ZONE-1 श्री अश्वनी कुमार यादव अवर अभियन्ता 9235553863
22 ZONE-5 कु० बिना बिष्ट अवर अभियन्ता 9235553875
23 ZONE-5 श्री अनिल कुमार अवर अभियन्ता 9235553874
24 ZONE-6 श्री रामबाबू राजपूत अधिशासी अभियन्ता 9235553816
25 ZONE-6 श्री रवि कान्त सिंह अवर अभियन्ता 9235553883
26 ZONE-6 श्री विनोद कुमार रावत अवर अभियन्ता 9235553857
27 ZONE-4 कु0 पूनम गुुप्ता अवर अभियन्ता 7565004603
28 Head Office - महाप्रबन्धक कार्यालय फोन/फैक्स 0512-2548213
29 Head Office - कैम्प कार्यालय महाप्रबन्धक फोन/फैक्स 0512-2544613
30 Head Office - सचिव कार्यालय फोन/फैक्स 0512-2554072
31 ZONE-1 - कार्यालय फोन/फैक्स 0512-2330729
32 ZONE-2 - कार्यालय जाजमऊ 0512-2400236
33 ZONE-2 - कार्यालय किदवई नगर फोन/फैक्स 0512-2601660
34 ZONE-3 - कार्यालय फोन/फैक्स 0512-2611118
35 Head Office - कन्ट्रोल रूम नम्बर 0512-2549018 , 9235553831


Jalkal